ALLAH İNSANLARI NEDEN İRADESİNE BAĞLI SORUMLU YAKALADI?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 18:04

ALLAH İNSANLARI NEDEN İRADESİNE BAĞLI SORUMLU YAKALADI?

Allah bizi neden sınav ediyor? Kulun sınav edilmesinin nedeni…

Allah’ın kullarını sınav etmesinin nedeni, onlara Kendi yakınlığını göstermeyi murâd etmesidir.

10 Muharrem, Kuran-ı Kerim’de kıssaları geçen çoğu Peygamberin uğradıkları müsibetlerden felaha erdikleri ve içimizi dağlayan Kerbelâ olayının başka bir deyişle Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gündür.

Kur’an-ı Kerim’de: “Andolsun, onların kıssalarında us sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur’an uydurulacak bir laf değildir. Ancak kendinden evvelkilerin tasdiki, her şeyin söylenmesi, iman eden bir cemiyet için bir rahmet, bir hidayettir.“ Yusuf Suresi, 111

KUR’AN’DA KISSALARI ANLATILAN PEYGAMBERLER

Peygamberimizden evvel sevk edilen ve Kuran’da adı geçen Peygamber rakamı 24 olup, kıssaları anlatılan Peygamberlerin rakamı 18’dir. Adı şerifleri; Hz. Adem, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Lût, Hz. Yakub & Hz. Yusuf, Hz. Eyüp, Hz. Şuayb, Hz. Musa & Hz. Hârun, Hz. Yûnus, Hz. Davud, Hz. Süleymân, Hz. Zekeriya, Hz. İsâ a.s..

Nebîlerin onlara verilmiş olan sınavlara gösterdiği sabır bizlere muazzam bir misaldir. Sahabilerden Sa’d r.a. söylenti ediyor: Dedim ki: ‘Ya Resulallah, insanların belâsı/sınavı en çetin olanı kimdir? Emretti ki: “Peygamberler ve sonra da derece derece mü’minlerdir. Şahıs, dini oranında belâ görür/sınav edilir. Dini güçlü ve sağlam ise belâsı ağır olur. Dininde cılızlık mevzubahisi ise, dini kadar belâ görür/sınava tâbi yakalanır. Belâ insanın yakasına öylesine yapışır ki, günahsız dolaşana kadar peşini vazgeçmez.” Tirmizî, c. 7, s. 78-79; Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, c. 1, s. 136; Ahmed bin Hanbel

Peygamberlerin kıssalarında teslimiyet sabır ve pişmanlıkla, Allah’ın ipine sımsıkı sarıldılar, belâların büyüklüğü ne olursa olsun şükrettiler. Sonunda bu müsibetlerden kurtulsalar da mutluluğa kapılmazlardı. Sade ve ağırbaşlı yaşamlarını, mahcubiyet ve pişmanlık duygusu içinde sürdürürler. Bizlere bunları tefekkür etmek düşer.

Kul büyük üzüntülere ne kadar sabırla dayanırsa, ilahi ödülü o kadar büyük olacaktır. Büyük kayıp ve facialar içerisinde gönülden şükrettiğimiz zamanca saadet elde ederiz. Esasen, dinin nezaketi altına ne kadar girersek nurun doruğuna o kadar çıkarız. Tam peygamberler bu hikmeti kendi yaşamlarında bize göstermişlerdir; yaşadıkları güçlükler doruğa eriştiği anda Allah Teâlâ onları en büyük ilahi ihsanla mükafatlandırmıştır. Hz. Yusuf a.s. kuyunun karanlığından kurtulmuş ve Mısır’a sultan olmuştur. Hz. İbrahim a.s. ateşe atılmış ve ateş gül bahçesine dönmüştür. Hz. İsmail a.s. bıçakla kurban edilmekten, Hz. Yunus a.s. balığın karnından kurtarılmıştır.

Kulluğun ve teslimiyetin nişanesi olan Peygamber Efendilerimizin, dualarında ağır sınavlara karşın şükretmeleri, tövbe yakarışları ve Allah’a sığınmaları Kur’an-ı Kerimde şöyle anlatılmıştır:

HZ. YUSUF’UN A.S. DUASI

“Rabbim! Gerçekten bana mal verdin ve bana lafların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.” Yusuf Suresi, 101

HZ. MUSA’NIN A.S. DUASI

“Dedi ki: “Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla.” Kasas Suresi, 16

HZ. NUH’UN A.S. DUASI

“Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve şayet beni affetmez ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.” Hud Suresi, 47

HZ. EYÜP’ŞÖHRET A.S. DUASI

Hz. Eyüp a.s. neredeyse yaşamı süresince sürüklediği ağır çileden kurtulduğuna tabir yerindeyse aldırış etmedi, zira Allah’tan gelen bir bela yeniden Allah tarafından kaldırıldı. Duâsında söyle niyaz etmiştir: “Eyüp’ü de hatırla. Hani o Rabbine, “Kuşkusuz ki ben tasaya uğradım, sen ise acımalıların en acımalısısın” diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi, 83

ALLAH HERKESİ SINAV EDER Mİ?

Her insan dünya yaşamında sınavdan geçecektir. “Andolsun ki içinizden cihad edenlerle, direnenleri tanımlayıncaya ve haberlerinizi söyleyinceye kadar sizi sınav edeceğiz.“ Muhammed, 31 “Elbette sizleri, azıcık, fobi, azıcık mülkten ve candan ve mahsullerin azalmasıyla sınav edeceğiz. O direnenleri müjdele!“ Bakara, 155 Muzaffer Ozak Hazretlerinin bu ayet hakkındaki tefsiri şöyledir: «Ben sizleri emin ki, fobiyle, açlıkla, size verdiğim mülklerinizi elinizden almakla, hoşlandığınız bireylerin ruhlarını alıp onları sizlerden ayırmak ve onların vefatlarının acılarını size tattırmakla, meyvalarınızı, mahsullerinizi elinizden almakla yahut nefsinizin meyvası olan evlatlarınızı elinizden almakla sınavlara tabi yakalayacağım. Habibim Ahmet, Resulüm yâ Muhammed! Böyle belalara dûçar olup ta benden ümitlerini kesmeyenlere, sabır edenlere lûtfu keremi ihsanımı müjdele.»

Günümüzde sınavları kaybediyoruz. Hastalık veya rastgele bir güçlükle surat surata geldiğimizde kaçıyoruz. İnsanı olgunlaştıran ve pişiren acı sürüklemeyi unuttuk, her stres anında antidepresana yönelmekteyiz. Hakikatinde, ne ruh hastasıyız ne bunalımdayız. Hastalığımız, miskinliğimiz ve sorumsuzluğumuzun nedeni hakikatinde cahildir. Çağdaş cemiyetlerde hastalıklarımızı farketmeyi ve belirlemeyi unuttuk. Her hastalığı ilaç ile rehabilitasyon etmeye çalışıp, manevi hastalıkları göz arkasını ediyoruz. Peygamber Efendimiz ve onun yıldızları olan sahabilerin bizim reel şifa kaynağımız olduğunu unuttuk. Bir şahsın mânevî hastalıklarına dermandan yoksun kalması şahsın mânevî vefatına neden olabilir. Hz. Mevlânâ sansasyonel bir tespitte bulunuyor:

“Şahsın kendi nefsinin hevâ vü arzusunu kovalaması, Allah’tan kaçıp uzaklaşmak ve O’nun hakının huzurunda kendi mânevî varlığının kanını dökmek demektir. Bir Müslümanın, Allah’ın verdiği sınavı kazanmak için, Allah’tan dua ile dayanak istemek yerine antidepresan hap yutması onun için intihar mesâbesindedir. Mü’mine yakışan, bir sınav ile karşılaştığında psikiyatri kapısını çalmak değil, Allah’ın verdiği sınavdan yeniden Allah’a sığınma etmektir.“ Kur’an-ı Kerim’de:

“Allah’tan sığınmak yoktur, ancak Allah’a sığınmak vardır.“ Tevbe, 118

Aşıklar meclisten dağıldığı zaman; “Allah tasalarımızı çoğaldırsın” diye birbirlerine dua ederler, zira tasalar arttıkça daha çok deva bulunur. Aşıklar uzun bir vakit güçlük, bela veya musibet yaşamadıkları zaman Allah’a yakarırlardı; “Yarabbi beni vazgeçtin mi?” Bir büyüğümüz kanser olmuş bir dostunu ziyaret için sağlık kurumuna gitmişti. Daha Öncekinden hastalar acının şiddeti ve naçarlıktan intihara girişim etmesinler diye sağlık kurumu odalarının pencereleri parmaklıklarla çevrilirdi. Ten kanseri olan dostu zaman zaman yanağından akan akışkanı bir mendille siliyordu ve bu mendili gösterip “Bak! Allah bana ne büyük bir armağan vermiş” dedi.

KALP NASIL REHABİLİTASYON EDİLİR?

İslam cerrah, biz ise hastayız. Kalp cerrahi bir harekâtla rehabilitasyon ediliyor. İçimizde bir iyileşme süreci asıllaşıyor. İslam dini salt bir iyileştirme ve şifa eforuna sahip. İnsanları operasyon ediyor. Sonuç nur! İslam dini insana öyle bir şifa verir ki, baştan alt bir mucize asıllaştırır ve yeni bir insan olur. Hz. Mevlânâ emrediyor:

“Kimin gönlünde saklı bir aşk tasayı yoksa yaşıyormuş gibi görünse de gönül ve canı yoktur. Git, tasa ara, zira tasasızlık, hiç bir biçimde takati olmayan bir tasadır.“ “Tasaya düşmedikçe devaya ulaşmazsın. Can vermedikçe de canana kavuşamazsın. Halil gibi ateşe atılmadıkça Hızır gibi âb-ı yaşam kaynağına erişemezsin.“ “Hastalık yaşamaktansa can vermek daha iyi.” Bizleri şifanın hakiki kaynağına davet ediyor: “Tam kronik hastaları çağırıyorum. Bizim ilacımız tam hastalıklara şifadır!”

HAKİKİ CENNET

Kaybımız hasılatımızdır. Zahmet rahmetimizdir. Açlık besinimizdir. Fukaralık zenginliğimizdir. Vefat dirilişimizdir. Tasamız devamızdır. Hakiki sağlık, hastalığı yaşadıktan sonra ulaştığımız sağlıktır. Hakiki cennet, “Kalû belâ”dan parçaladıktan sonra kazandığımız cennettir. Hakiki yükseliş, düştükten sonra ulaştığımız yüceliktir. Hakiki zenginlik, fukara olduktan sonra ulaştığımız zenginliktir.

SINAVI KAYBETMEMİZİN ASIL SEBEBİ

Sınavı kazanmak; “Can Vermeden evvel can veriniz“ ve “Hesaba çekilmeden evvel nefsinizi hesaba çekiniz“ hadis-i şerifini yaşama geçirmektir. Sınavı kaybetmemizin reel nedeni; kalbimizde dünya sevgisinin barınmasıdır.

Kaynak: Rabia Brodbeck, Altınoluk Mecmuası, Sayı: 392

PEYGAMBERLERİN SINAVLARI

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

PEYGAMBER DUALARIPEYGAMBER DUALARIŞEYTANI ORTAK ETME!ŞEYTANI ORTAK ETME!HZ. YUSUF’UN A.S. KISSASIHZ. YUSUF’UN A.S. KISSASIHZ. YUSUF’UN A.S. DUASIHZ. YUSUF’UN A.S. DUASIKUR’ÂN-I KERİM’DE GEÇEN PEYGAMBER DUÂLARIKUR’ÂN-I KERİM’DE GEÇEN PEYGAMBER DUÂLARIKUR’AN’DA DUA İLE İLGİLİ AYETLERKUR’AN’DA DUA İLE ALAKALI AYETLERYUSUF KISSASI KISACAYUSUF KISSASI KISACA

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir