İslam’ın İnsana Verdiği Değer

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 17:48

Şüphesiz Müslüman olan herkes Kur’an’a sıkı sıkıya bağlıdır. İslam aleminin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de de insan hakları kapsamına giren bazı noktalar yer almış ve bu hakların korunmasına yönelik cezalar da sıralanmıştır.

İslam’a göre hiçbir ayrım olmaksızın tüm haklar Allah’ın iradesine dayanır. Allah’ın bizlere bağışı olan bu haklar çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Örneğin insanın yeryüzüne halife olarak, mükerrem yani en saygı değer varlık olarak yaratılarak gönderilmesi, insana önemli sorumlulukların, emanetlerin verilmesi şüphesiz insanın daha doğumundan itibaren bazı haklara sahip olduğunu ifade etmektedir.

İslam telakkisi, insan haklarının beşeri ve egemen olan güçlerce tanınmasına, lütfedilmesine ve bu egemen güçlerce serbest bir şekilde kısıtlanabilmesine karşıdır. Bu anlayışı kati surette reddeden İslam dini, insana yalnız insan olması nedeniyle dahi değer vermesi açısından insan hakları adına önemli bir konuya vurgu yapmaktadır.

İnsan haklarının birtakım kurumlarca, kuruluşlarca kabul edilmesinin, tanınmasının herhangi bir anlam ifade etmediğini insanlığın yaşadığı pek çok olayda görüyor ve anlıyoruz. Bu nedenle önemli olan insan hakları kavramının toplumun tüm bireyleri ve özellikle az önce bahsedilen egemen güçler tarafından özümsenmesi ve bir yaşam biçimi olarak görülmesidir.

İnsan hakları yalnızca temelinde sağlam bir inancın ve ahlakın olduğu, hukukun üstünlüğünün, adaletin bulunduğu toplumlarda yerleşip gelişebilir. Kanunların adil olmadığı, hukuk devletinin bulunmadığı bir ortamda adalet bir hayat tarzı olarak toplumda yer bulamaz ve yaşama sinemez. Böyle toplumlarda insan hakları ancak kağıt üzerinde kalmaktadır.

Kur’an’da ve peygamberimizin sünnetinde adalete, hukukun üstünlüğüne sık sık vurgu yapılmaktadır. Keyfiliğin, ihkak-ı hak adı verilen kişinin kendi hakkını yine kendi kuvvetiyle elde etmesinin yasaklanması ve meşruiyetin, hukuk düzeninin korunmasının emrolunması İslam’da insan hakları zeminini oluşturmaya yönelik tedbirlerdir.

Etiketler:,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir