KENDİSİNE İLAHİ KİTAP VERİLEN PEYGAMBERLER KİMLERDİR?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 18:04

KENDİSİNE İLAHİ KİTAP VERİLEN PEYGAMBERLER KİMLERDİR?

Kitap Nedir? Hangi Peygambere mukaddes kitap indirilmiştir? Kendine suhuf sevk edilen peygamberler…

Kitap Nedir?

Lügatte “yazmak, nikâh kıymak, dikmek, bağlamak ve farz kılmak, ıstılahta ise yazılmış sayfalardan oluşan yapıt” demektir. Çoğulu kütüb’dür.

Ktümör’ân‘da bu kelime, tekil ve çoğul biçimiyle 261 kere geçmiş ve Levh-i mahfuz Kâf, 50/4, Tevrât Âl-i İmrân, 3/78 İncil Âl-i İmrân, 3/64, mektup Neml, 27/29, Ktümör’ân Bakara, 2/2, rahmet ve mağfiret Enfâl, 8/68, insanların sevap ve günahlarının yazıldığı amel defteri İsrâ, 17/14, ömür ve süre Hicr, 15/4, farz olan ibâdet Nisâ, 4/103 ve ispat Hac, 22/8 anlamlarında kullanılmıştır. Kitap sözcüğü Ktümör’ân’da çoğunlukla Ktümör’ân anlamına gelmektedir.

İslâm terminolojisinde kitap denince de ilk akla gelen Ktümör’ân’dır.

Resul ve Nebi Nedir?

Kendisine müstakil bir din ve kitab verilen peyamberlere Resûl, müstakil bir din ve kitab sâhibi olmayıp kendinden evvelki bir peygamberin kitabına uygun hareket etmekle misyonlu peygamberlere de Nebî ismi verilir.

Hangi peygamberlere Mukaddes kitap sevk edilmiştir?

Hz. Adem -aleyhisselâm-‘dan günümüze kadar insanlığa dört ilahi kitap sevk edilmiştir.

Hz. Davud’a -aleyhisselâm- Zebur, Hz. Musa -aleyhisselâm- Tevrat, Hz. İsa -aleyhisselâm- İncil, Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e Ktümör’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol gösterecek birer ışık olarak sevk edilmiştir.

Ktümör’an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, öbür ilâhi Kitaplardan değişik olarak, hiçbir tahrifat ve farklılığa uğramadan vahiy mahsulü olan biçimiyle tesbit edilip ortaya konmuş; 1400 yıldır da muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Ktümör’an’ın edebî icaz ve i’câzının, başka bir deyişle, ezberleme basitliğinin hiçbir insan lafına benzememesinin ve laf olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve zaptında a’zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat hakikat neden, Ktümör’an’ı Cenâb-ı Hakk’ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve mânâ bakımından bir mu’cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim Ktümör’an’da şöyle buyurulur:

“Belirli ki bu Ktümör’an’ı biz indirdik ve onu gözetecek, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz…” Hicr, 15/9.

Bugün yeryüzündeki tam Ktümör’ anlar aynıdır; hiçbir değişiklik ve farklılık yoktur.

HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA SUHUF SEVK EDİLMİŞTİR?

“Sahîfe” sözcüğünün çoğul olup “sayfalar” anlamına gelen “suhuf“, Peygamberlerden kimilerine verilen minik broşürlere, risalelere denir. Ktümör’ân’da Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya sayfalar verildiği bildirilmektedir Necm, 53/36-37; A’lâ, 87/14, 19.

Hz. Ebû Zer’den yapılan bir söylentiye göre;

Hz. Adem -aleyhisselâm-‘a 10 sayfa, Hz. Şit -aleyhisselâm-‘a 50 sayfa, Hz. İdris -aleyhisselâm-‘a 30 sayfa,
Hz. İbrahim -aleyhisselâm-‘a 10 sayfa

olmak üzere peygamberlere toplam surat sayfa verilmiştir Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII, 489 İ.K.

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA SUHUF GÖNDERİLMİŞTİR?HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA SUHUF SEVK EDİLMİŞTİR?PEYGAMBERLERE İMAN ETMENİN ÖNEMİ NEDİR?PEYGAMBERLERE İMAN FAKTÖRÜN EHEMMİYETİ NEDİR?İLAHİ KİTAPLARIN GÖNDERİLİŞ SEBEPLERİ NELERDİR?İLAHİ KİTAPLARIN SEVK EDİLİŞ NEDENLERİ NELERDİR?İSLAM’DA DÖRT KİTAPİSLAM’DA DÖRT KİTAPİLAHİ KİTAP KAVRAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?İLAHİ KİTAP KAVRAMI NEDİR, NE ANLAMA KAZANÇ?İTİKAT İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARIİTİKAT İLE ALAKALI SUALLER VE CEVAPLARIYERYÜZÜNDEKİ İLK CİNÂYETİN SEBEBİYERYÜZÜNDEKİ ŞEHİRK CİNÂYETİN NEDENİ

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir