Akabe Biatları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 13:26

Akabe biatlarını kısaca özetlemek gerekirse peygamberimiz ile Medine’den gelen bazı gruplar arasında yapılan gizli görüşmeler ve sözleşmeler oldukları ifade edilebilir.

Medine’den gelen bazı kabile üyeleri peygamberimizle görüşerek İslam dini hakkında bilgi almak istediler. Bu görüşmeler esnasında cahiliye devrinden kalma bazı kötü alışkanlıkları terk etmeye söz verdiler. Cahiliye devrinde faiz ve kumar her tarafa yayılmıştı. Fuhuş çok yaygındı. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi sık görülen bir durumdu. Bir baba eğer çocuğuna bakamayacak durumda ise çocuğunu uzak ve ıssız bir yere bırakırdı. Bu davranışlara İslam’da yer yoktur.

Birinci Akabe Biatı

Miladi 621 yılında Mekke’ye yakın bir yer olan Akabe’de peygamberimiz ile altı Medineli kabile üyesi buluştular ve Medineliler Müslüman oldu. Ertesi yıl Akabe’de Evs ve Hazrec adlı iki büyük kabileden on iki kişi biat ettiler. Bunların altısı daha önce Müslüman olmuş kimselerdi. Bu on iki kişi peygamberi şu hususlarda söz verdi:

1- Allah’a ortak koşmayacaklar.

2- Zina yapmayacaklar.

3- Çocukları öldürmeyecek, kadınlara zulm etmeyecekler.

4- İftira atmayacaklar.

Ayrıca bu on iki kişi kendilerine Kuran’ı ve İslam’ı daha iyi öğretmesi için bir öğretici istediler. Peygamberimiz bunu olumlu karşıladı ve Sahabe Musab bin Umeyr’i görevlendirdi.

İkinci Akabe Biatı

İlk biat ile Müslüman olanlar İslam’ı çevrelerindeki kişilere aktardılar. Bu sayede pek çok kabile üyesi peygamberimiz ile buluşarak biat etmek istediler. İkisi kadın olmak üzere yetmiş beş kişi Hz.Muhammed (s.a.v.) ile Akabe’de gece yarısı buluştu ve gizlice biat ettiler. İlk biatta bahsedilen konuların tamamına bu kişiler de biat etti ve söz verdiler.

Dönemin baskıcı Mekkelilerine rağmen İslam temiz gönüllerde bu şekilde yer buldu. Peygamberimiz ilk yıllarda İslam’ı gizli bir şekilde yayıyordu.

Etiketler: