CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN SÜNNETLER

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 17:05

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN SÜNNETLER

Ezan okunduğu zaman ne yapmalı? Cuma gününün erdemi nedir? Cuma günü ne yapılmalı? Cuma günü yapılması öneri edilen sünnetler…

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı ezan okunduğu zaman, hemen Allah’ı -celle celalühu-anmaya koşun ve alış verişi vazgeçin. Şayet öğrenmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne bölün ve Allah’ın -celle celalühu- lütfundan isteyin. Allah’ı -celle celalühu- çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” Cum’a, 9-10

CUMA GÜNÜNÜN ERDEMİ

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- emrettiler:

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yeniden o gün cennetten çıkarıldı.” Müslim, Cum’a 17, 18. Tirmizî, Cum’a 1, 2; Nesâî, Cum’a 4, 45

CUMA GÜNÜ NE YAPILMALI?

Hz. Ali -radıyallâhu anh- Kûfe’de hutbe verirken, Allâh Rasûlü’nden -sallâllâhu aleyhi ve sellem- duyduğunu bildirerek şöyle emretmiştir:

“Cuma günü olunca iblis erkenden çarşı ve pazara sancaklarıyla gider, insanlara bin bir mani çıkararak mânî olmaya, en azından onları Cuma’ya geciktirmeye çalışır. Melekler de erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri; birinci saatte gelenler, ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hâl, imam hutbeye çıkıncaya kadar devâm eder. Şahıs mescidde, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, can kulağıyla dinler ve konuşmazsa, kendisine iki kat sevap vardır. Şahıs uzakta kalır ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur, suskun durur ve konuşmazsa bir sevap alır. Şayet, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, fakat boş konuşma yapar, suskun kalmazsa, ona iki vebâl yazılır…” Ebû Dâvûd, Salât, 209/1051

Cuma namazına önem vererek câmiye erkenden gelen, imamı rahatça dinleyebileceği bir yere oturarak tefekkürle dinleyen ve huşû üzere bulunan kimseler, elbette böyle olmayanlara kıyasla daha hasılatlı çıkacaklardır. Cuma günü yapılması öneri edilen sünnetler şunlardır:

1- GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Semüre’den -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir.” Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cum`a 5

2- HOŞ KOKU SÜRMEK

Ebû Abdullah Selmân’dan el-Fârisî -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar arınılır, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan hoş kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki şahsın arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları affedilir.” Buhârî, Cum’a 6, 19

3- YENİ GİYSİ GİYMEK

Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallahu anh- şöyle dedi:

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yeni bir giysi giydiği zaman, sarık, gömlek, ridâ gibi giydiği şeyin ismini anarak şöyle dua ederdi:

“Allahümme kir’l-hamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrahü ve hayra mâ sunia lehü, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ sunia lehü:

“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını kısmet faktörü dilerim. Şerrinden ve yaratılış hedefi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım.” Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Libâs 28

4- SALAVAT GETİRMEK

Evs İbni Evs’deri -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Günlerinizin en erdemlisi cuma günüdür. Bu nedenle o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; çünkü sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur.” Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26

5- SADAKA  VERMEK

Ebû Zer’den -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretmiştir:

“Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu nedenle her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl lâ ilâhe illallah demek bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği öneri etmek sadaka, makûsluktan kaçındırmak sadakadır. Kuşluk müddeti kılınan iki rek`at namaz bunların yerini meblağ.” Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56

6- MEZAR ZİYARETİ YAPMAK

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Mezarları ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Zira mezar ziyareti bize âhireti andırdırır” Tirmizî, Cenâiz 60

7- TIRNAK KESMEK

Ebû Hüreyre‘den -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

Peygamberlerin sünneti fıtrat beştir – yahut beş şey fıtrat gereğidir- :Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını arınmak, bıyıkları kırpmak.” Buhârî, Libâs 51, 62, 64; Müslim, Tahâret 49, 50.

8- KEHF SÛRESİ OKUMAK

Ebü’d-Derdâ‘dan -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Kehf sûresi’nin başından on âyet ezberleyen kimse deccâlden korunmuş olur.” Müslim, Müsâfirîn, 257.

9- SELAM VERMEK

Ebû Hüreyre’den -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre, Resûlullah sallallahu -aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, hapşırana “yerhamukellah” demek.” Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4

10- CUMA NAMAZINA SÜRESİNDE GİTMEK VE HUTBE DİNLEMEK

Ebû Hüreyre’den -radıyallahu anh- söylenti edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle emretti:

“Bir kimse hoşça abdest alarak cuma namazına kazanç, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları affedilir. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” Müslim, Cum`a 27. Ayrıca bk. Müslim, Cum`a 26

CUMA GÜNÜNÜN ERDEMİ İLE ALAKALI HADİSLER

CUMA NAMAZINDA HUTBE ESNASINDA KONUŞMAK NAMAZA HASAR VERİR Mİ? – VİDEO

BİR MÜSLÜMAN CUMA GÜNÜ NELER YAPMALI? – VİDEO

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN 10 SÜNNETCUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN 10 SÜNNETCUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALARCUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALARCUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLERCUMA GÜNÜNÜN ERDEMİ İLE ALAKALI HADİSLERCUMA GÜNÜNÜ DEĞERLİ KILAN ÜÇ ÖNEMLİ OLAYCUMA GÜNÜNÜ BEDELLİ KILAN ÜÇ EHEMMİYETLİ OLAYCUMA NAMAZI HAZIRLIĞI NASIL YAPILIR?CUMA NAMAZI HAZIRLIĞI NASIL YAPILIR?CUMA NAMAZINA ERKEN GİTMENİN FAZİLETİCUMA NAMAZINA ERKEN GİTMENİN ERDEMİCUMAYA DAİR MERAK EDİLEN SORULAR BİR TIK ÖTENİZDECUMAYA DAİR MERAK EDİLEN SUALLER BİR TIK ÖTENİZDE

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , ,