Doğruluk ve Dürüstlük

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 17:30

İslami kaynaklar doğruluk ve dürüstlüğü genelde sıdk ve istikamet kavramları ile ifade etmektedir. Sıdk genelde yalanın zıddı olarak kullanılır ve insanın söz ve davranışları ile doğrudan, dürüstten ve iyilikten yana olması anlamını ifade eder. İstikamet kavramı ise dürüst, doğru, temiz kalpli olma anlamına gelmektedir. İşte bu iki erdeme de sahip olan kişiye sıddîk denir.

Dürüstlük, insan onurunun vazgeçilmez koşullarından biridir. İslam telakkisinde dürüstlük insanın kendi kişiliğine karşı en mühim görevi olarak görülür. Öyle ki peygamberimizden bir nasihat isteyen kişiye Hz.Muhammed (s.a.v.) şöyle cevap vermiştir: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, İman, 13)

Dürüstlüğün, doğru olmanın böylesine önemli olması tüm toplumu ilgilendirir. Hayatın bütün alanlarında, mesleklerinde, ticari faaliyetlerde, insani ilişkilerde aranan başlıca erdem doğruluktur, dürüstlüktür. İslam ahlakında niyette ve iradede, konuşurken, karar alırken, sözünde dururken, amelde, manevi hallerde ve diğer her konuda dürüstlüğün üzerinde dikkatle durulmuş, önemine vurgu yapılmıştır.

İslam dini insanın ruhsal gelişimine, toplumun düzenine ve barışına zarar veren her kötülüğü yasaklamıştır. Dürüstlüğün zıddı olarak yalan bunların başında gelir. Nitekim Allah Teala kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yalanın bir münafıklık alameti olduğunu bizlere bildirmiştir.

Hz. Peygamber de bu konunun üzerinde dikkatle durmuş ve şöyle buyurmuştur: “Size doğru olmanızı emrederim. Çünkü doğruluk iyi olmaya, iyilik de cennete götürür. İnsan doğrulukta sebat ederek nihayet Allah katında `sıddîk’ diye yazılır. Sizi yalan söylemekten de menederim. Çünkü yalan kötülük işlemeye, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında `kezzâb’ diye yazılır” (Buhârî, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”, 102-105)

Kısaca İslam ahlakında doğruluğun tüm iyiliklerin temeli, yalanınsa tüm kötülüklerin anası olduğu ifade edilebilir.

Etiketler:, ,