Hz.Muhammed’in Hicret Sonrası Yaşadıkları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 20:22

Hz.Muhammed’in Hicret Sonrası Yaşadıkları

Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk mesele nerede kalınacağıydı. Herkes onu evinde misafir etmek istiyordu. Peygamberimiz buna da akılcı ve adil bir çözüm buldu ve devesini salarak devesinin duracağı yerde konaklayacağını söyledi. Deve bir süre sonra Hz. Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinin önünde durdu ve oturdu. Peygamberimiz, kendisi için bir yer yapılana dek Hz.Eyyub’un yanında kaldı.

Bunun ardından peygamberimizin kalacağı ve aynı zamanda mecsid de olacak olan Mescid’i Nebevi inşa edildi. Kıble olarak ilk önce Kudüs belirlendi. Ancak kıblenin Kabe olduğunun bildirildiği ayet inince kıble Kabe’ye çevrildi.

Ezanın nasıl okunacağı Abdullah bin Zeyd’e rüyasında öğretilmişti. Bunu peygamberimize iletti ve peygamberimizi bu görevi Bilal Habeşi’ye verdi. Bilal Habeşi ilk ezanı okuyarak Müslümanları namaza davet etti.

Savaşlar Dönemi

1- Bedir Savaşı

Mekkeliler, Müslümanların çoğalarak Mekke’yi ellerinden alacaklarını düşünüyordu. Müslümanlar 305 kişi, 70 deve ve 2 attan oluşan orduları ile onlara direndi. Mekkelilerin sayısı oldukça fazlaydı. Üstelik Bedir kuyularını da ellerinde tutuyorlardı. Bu ilk savaşın sonunda Müslümanlar, müşriklerin 70 kaybına karşılık, 14 şehit verdi ve savaşı kazandı. 70 esir ise Müslümanlara okuma yazma öğretmek koşuluyla serbest bırakıldı.

2- Uhud Savaşı

Bu savaşla müşrikler intikam almak istiyordu. 3000 kişilik ordularına karşılık Müslümanlar ancak 700 kişiydiler. Bu savaşta birlikte müşrikler galip gelmişti. Buna Uhud tepesini terk eden okçular neden olmuştu.

Bu savaşın en önemli sonucu peygamberimizin amcası Hz.Hamza’nın “Vahşi” adlı bir köle tarafından şehit edilmesidir.

3- Hendek Savaşı

Müşrikleri büyük bir hazırlıkla Medine’yi dağıtmaya karar verdiler. Müslümanlar sayıca ve silah bakımından çok geride oldukları için savunma yapmaya karar verdiler. Peygamberimiz şehrin etrafında hendek açılmasını istedi. 14 günde hendek tamamlandı. Bu sayede 10.000 kişilik müşrik ordusunun 27 günlük kuşatmasına direndiler ve Allah müşriklerin üzerine bir fırtına gönderdi. Savaşı Müslümanlar kazanmış oldular.

Etiketler:,