Hz.Muhammed’in Peygamber Olmadan Önceki Yaşamı

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 20:16

Hz.Muhammed’in Peygamber Olmadan Önceki Yaşamı

Son peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.) miladi 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de dünyaya geldi. Babası o doğmadan önce vefat eden Abdullah’tır. Annesi Amine, dedesi Abdulmuttalip’tir.

Mekke şartlarında bir çocuğun büyümesi oldukça zor olduğu için 4 yaşına dek sütannesi Halime ile kalmıştır. Sonraki 2 yılını ise annesi Amine ile geçirmiştir. 6 yaşına geldiğinde annesi ile Medine’ye gitti. Orada hem babasının kabrini ziyaret edecek hem de akrabalarıyla tanışacaktı. Mekke’ye dönüş yolunda, Ebva adı verilen yerde annesi Amine hastalandı ve vefat etti. Yolculuklarında onlara eşlik eden Ümmü Eymen küçük Muhammed’i Mekke’ye ulaştırdı ve dedesi Abdulmuttalip’e teslim etti.

8 yaşına dek dedesi ile yaşadı ancak dedesi de vefat edince vasiyeti üzerine amcası olan Ebu Talib’in evine taşındı. 13 yaşına geldiğinde artık amcası ile ticarete atılmış bir delikanlıydı. Uzunca bir süre ticaretle meşgul oldu ve adını dürüstlüğüyle, doğruluğuyla duyurdu. Öyle ki Mekke’de hırsızlık, gasp gibi olaylara tedbir almak amacıyla Hilfu’l-Fudül adıyla bir kuruluş vardı ve daha 20 yaşındayken bu kuruluşun etkili bir üyesiydi.

25 yaşındayken Hz.Hatice ile evlendi. Bu sırada Hz.Hatice 40 yaşındaydı ve onu etkileyen şey peygamberimizin güvenilir, dürüst biri olmasıydı.

35 yaşındayken artık Kabe hakemiydi. Bakımı sonrası Haceru’l-Esved’in yerine konulması esnasında çıkan anlaşmazlığı o çözmüştü. Taşı bir yaygının üzerine koydurmuş, tüm kabile reislerine taşıtmış ve anlaşmazlığa bir son vermişti.

Hiçbir zaman Mekkeli müşriklerin kendilerinin yaptıkları ve sonra taptıkları putlara tapmamıştı. Yaratılışın ve evrenin incelikleri üzerine farklı şeyler düşünüyordu. Hatta sırf bu yüzden insanlardan uzaklaşıyor, bir mağaraya inzivaya çekiliyordu. 40 yaşına geldiğinde miladi 610 yılında bir Ramazan günü, yine Hira mağarasında inzivada iken Cebrail (a.s.) geldi ve peygamberliğini müjdeledi.

Etiketler:, ,