Hz.Muhammed’in Peygamberliği ve Hicreti Sırasında Yaşananlar

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 20:25

Hz.Muhammed’in Peygamberliği ve Hicreti Sırasında Yaşananlar

Hz.Muhammed (s.a.v.) peygamber olmadan önceki durumu iyi analiz etmek gerekiyor. Hz.İsa’nın çarmıha gerilmesinin ardından 600 yıl civarı bir zaman geçmiş, bu sürede hiç peygamber gelmemişti. İnsanlık bir rehbere muhtaç haldeydi.

Önceki indirilmiş kutsal kitaplar değişitirilmişti, ahlak ve manevi değerler yok olmuştu. Çirkinlik, fenalık ve azgınlık artmıştı. İnsanlar köle olarak satılıyor, kız çocukları canlı canlı toprağa gömülüyordu.

İşte peygamberimiz tüm bu çirkin ortamdan uzak duruyor, sık sık Hira mağarasında inzivaya çekiliyordu. 40 yaşında kendisine peygamberlik yine bu mağarada müjdelendi. Cebrail (a.s.) ondan okumasını istedi. Peygamberimiz okuma bilmediğini söyledi. Bu soru ve cevap birkaç kez tekrarlandı. Sonunda peygamberimiz ne okuması gerektiğini sorunca Cebrail (a.s.) ona Alak Suresi’nin ilk 5 ayetini okudu.

İlk vahiy sonrası şehre döndükten sonra peygamberimize ilk inananlar hanımı Hz.Hatice, arkadaşı Hz.Ebubekir, köle olarak alıp serbest bıraktığı Hz.Zeyd ve amcaoğlu Hz.Ali oldu.

Peygamberimiz Mekkelileri 13 yıl İslam’a çağırdı. İlk 3 yılında insanları gizlice İslam’a davet etti. Sonra ise açıktan açığa davet başladı. Mekkeli müşrikler buna sert bir tepki gösterdi ve Müslümanlara işkence yapmaya başladılar. Bunun üzerine peygamberimiz bir grup Müslümanı 615 yılında Habeşistan’a gönderdi. Bu ilk hicrettir.

11.Yılda Medine’den gelen bir kafile Müslüman oldu. Ertesi sene daha büyük bir grup gelerek Müslüman oldu. Peygamberimizi Medine’ye çağırdılar. Onu canları pahasına koruyacaklarına söz verdiler. Bu esnada müşriklerin işkenceleri artarak devam ediyordu. Mekke’de Müslümanlara karşı yoğun bir baskı vardı. Bunun üzerine Allah’ın da izniyle Medine’ye hicret kararı alındı. Aslında Mekkeli müşrikler peygamberimizi öldürmek istemişlerdir ancak bunda başarılı olamadılar. Peygamberimiz, zorlu bir yolculuk sonunda yakın arkadaşı Hz.Ebubekir ile 24 Eylül 622’de Medine’ye vardı.

Etiketler:,