İslam Ahlakının Kaynakları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 17:44

İslam ahlakı, Müslümanların hayatını yönlendiren ilkeleri içerir. Bu ilkelerin başlıca iki kaynağı vardır: Kur’an-ı Kerim ve Hz.Muhammed (s.a.v.)

1- Kur’an-ı Kerim

İslam ahlakının ilk kaynağıdır. İslam ahlakının oluşmasında Kur’an’ın ortaya koyduğu değerler ve güzellikler etkili olmuştur. Kur’an, iman etmiş bir Müslümanda bir şuur hali oluşturmaya çalışır. Bu şuur hali sayesinde ibadette, imanda ve ahlaki tüm insan ilişkilerinde Kur’an kendisini gösterir.

Kur’an Müslümanlara ahlaki değerleri, iyiyi ve kötüyü etkileyici bir biçimde göstermektedir. Yalnızca iyiyi ve kötüyü tanıtmakla kalmamakta, ikisinden birini seçenlerin akıbetleri hakkında da bilgiler vererek bizleri önceden uyarmaktadır. Zira Kur’an, imana ve salih amele özellikle vurgu yaparak bir Müslümanın inandıklarıyla tutarlı bir yaşam sürmesini ister.

2- Hz.Muhammed’in Hayatı ve Hadisleri

İslam ahlakının ikinci kaynağıdır. Kısaca sünnet olarak tanımlayabileceğimiz, peygamberimizin hayatı, yaptıkları ve sözleri ile oluşur. Çünkü peygamberimiz Allah’ın buyruklarını eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiş ve bu buyrukları en iyi şekilde uygulamış tek kişidir. Onun yaşantısına baktığımızda ahlaken ne çok ders verdiğini, bir ahlak eğitimcisi olduğunu görürüz.

Onun en iyi örnek olmasının başlıca nedeni aslında inancıyla tutarlı bir yaşam sürmesidir. Bu nedenle peygamberi örnek almak her Müslümanın imani bir görevi olmaktadır. Şüphesiz O örnek ve model bir insandır.

Ancak Hz.Muhammed’i örnek alabilmenin bazı koşulları vardır. Bu koşullar sağlanmadan O’nun ahlakını tam anlamıyla idrak edemeyiz. Evvela Kur’an’ı iyi öğrenmek gerekir, zira peygamberimiz hayatını Kur’an’a göre sürdürmüştür. Onun hayatı aslında yaşayan bir Kur’an tefsiridir. Hz. Aişe’ye peygamberin ahlakı sorulduğunda “O’nun ahlakı Kur’an idi.” demiştir. İkinci koşul ise olaylar karşısındaki tavırlarını, tepkilerini iyi öğrenmektir. Çünkü o Kur’an’ı sosyal yaşantısına uygulamış ve bu nedenle vahyin somutlaşmış halini gözler önüne sermişti.

Etiketler: