Kur’an Nasıl Okunur?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 17:53

Kuran’ı doğru okumak ve anlamak için üç kavramın bilinmesi gereklidir.

1- Tilavet

Türkçesi okumak olarak tercüme edilebilir. Tekrarlamak, arka arkaya sıralamak, gereğini yapmak ve takip etmek anlamları da verilmektedir. Nitekim Hud Suresi 17.ayet ve Şems Suresi 2. ayette “tela” fiili bu anlamda geçmektedir. Şems Suresi’nde ayın güneşi takip etmesi örneği ile birlikte Kuran okuyan ve Kuran okunan kişinin Kuran’ı takip etmesi gerektiği vurgulanır. Kuran-ı Kerim’i takip etmek demek aynı zamanda onun ilkelerini hayatın merkezine koymak ve uygulamak demektir. Zira ay güneşi takip ederken kendisi aydınlandığı gibi güneşin ışığını çevreye de yaymaktadır. Aydınlanmayan kişi aydınlatamaz. Allah Teala insanın aydınlanmasını Kuran ile kurulacak iletişime bağlamıştır. Yani tilavet Kuran’ı yalnızca okumak, tekrarlamak değil, okunanı anlamaktır.

2- Kıraat

Tilavete göre daha geniş bir anlamı vardır. Daha entelektüel bir okuma şeklidir. Bu yüzdendir ki Kuran okunurken şeytandan Allah’a sığınma emri verilen Nahl Suresi’nin 98.ayetinde tilavet değil kıraat kelimesi kullanılmıştır. Çünkü şeytan tilaveti değil kıraati saptırmak ister. Zira kıraatte bir anlama çabası hakimdir ve şeytanın isteği Kuran okuyanın zihnini bulandırarak okuduğunu anlamamasını sağlamaktır.

3- Tertil

Okumak anlamına gelir. Furkan Suresi 32.ayette ve Müzzemmil Suresi 4.ayette geçmektedir. İçselleştirerek, özümseyerek, kalbinde hissederek, yaşayarak ve bütünleşme içinde yavaşça okumak anlamına gelir. Yani Kuran okumak dil ile telaffuzu, telaffuz edileni anlamayı ve sindirerek okumayı içeren bu üç kavram ile tamamlanmış olur.

Tilavet dil ile, kıraat akıl ile, tertil ise gönül ile okumak anlamına gelir. Bu üçünü birlikte yapmak en idealidir. Ancak bu sürecin sonunda Kuran hayata yansıtılabilir.

Kuran okuma eylemi bu üçüyle tamam olur. Biri yok ise eksiktir. Zira Kuran okunup anlaşılması için gönderilmiştir.

Etiketler: