Kur’an’daki “Biz”

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 15:30

Cenab-ı Hak, yüce kitabı Kuran’da zatını ifade ederken zaman zaman “ben”, “o” ve “biz” zamirlerini kullanmıştır. Ben ve o zamirleri anlaşılabilmektedir. Ancak biz zamiri ile ilgili soru işaretleri vardır. Peki neden Kuran biz zamirini kullanır?

Kuran’da biz zamirinin kullanılmasının nedenlerinden ilki Allah’ın bir insan olarak algılanmasının önüne geçerek sanki bir cinsiyet sahibi gibi veya bir şeye benzetilmesi gibi yanlış anlaşılmalara mâni olmaktır. Allah bilindik hiçbir varlığa benzememektedir. O’nun eşi benzeri yoktur.

Cenab-ı Hak, zatının yüceliğini ve erişilmez olduğunu biz insanlara hatırlatmak amacıyla biz zamirini kullanmış olabilir. Biz zamiri ile istişarenin önemini vurgulamak istemiş olabilir. Kainatı idare etmesi için görevlendirdiği melekleri biz zamiri ile işaret etmiş olabilir. Ayrıca biz zamiri ile tevazunun ve alçakgönüllülüğün benimsenmesi amaçlanmış da olabilir. Ancak asıl cevabın ne olduğunu elbette yalnızca Allah bilmektedir.

Dikkatle incelenecek olursa biz zamirinin geçtiği ayetlerin başında “inna” ve “enzelna” kelimelerinin Arapça “na” yani biz ifadesi ile bitmesi kelimeyi çoğul hale getirmektedir. Bu şekilde insanları bilgilendirmenin çok yüce bir makamdan, aşkın bir güçten geldiğinin anlaşılması, bilinmesi istenmiş olabilir. Yapılan uyarıların oldukça önemli olduğu ve bu uyarıya muhatap olanların oldukça dikkatli olması gerektiği için biz zamirinin kullanımı tercih edilmiş olabilir. Çünkü Kuran, kaynağı Allah olan bir vahiydir ve biz zamiri ile gelen bilginin önemine vurgu yapılabilmesi sağlanmış olmaktadır.

Allah Teala, biz zamiri ile yalnızca zatını işaret etmektedir. Ne peygamberleri ne melekleri ne de diğer herhangi bir varlığı biz ifadesinin içine katmamak gerekir. Zira Allah tektir, eşi ve benzeri yoktur. Biz ifadesi sadece Allah’ı ifade eder, Allah’ı işaret eder.

Tüm bunlar Kuran çalışmalarında bulunanların öne sürdüğü görüşlerdir. Doğrusunu ancak Allah bilir.

Etiketler: