Kur’an’ın Sıfatları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 15:27

Yüce Allah’ın son peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla bizlere gönderdiği kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok farklı sıfatla ifade edilmektedir. Bu sıfatların her birinin farklı anlamları mevcuttur. Kur’an için kullanılan sıfatların tamamı Allah tarafından Kur’an’da zikredilmiştir.

Sıfatlar ve Anlamları

1- El-Mübin: Sıfatların ilki El-Mübin sıfatıdır. Kur’an’ın “apaçık ve açıklayıcı” olduğu bu sıfatla ifade edilmektedir. Bu sıfat aslında Kur’an’ın isimlerinden olan El-Beyan kelimesinin sıfat halidir.

2- El-Azim: Bu sıfat ile Kur’an’ın yüceliği, yüce gerçekleri içerdiği ve yüce bir kaynağın eseri olduğu ifade edilmektedir. Bu sıfat ile Kur’an okuyarak hayatına geçirenlere Kur’an’ın yücelik vereceği de belirtilmektedir.

3- El-Hâkim: Bu sıfat Kur’an’ı Allah’ın gönderdiğini ve bu kitabın pek çok hikmetlerle dolu olduğunu ifade etmektedir.

4- El-Kerim: Bu sıfat ile Kur’an’ın değerli olduğu ve muhataplarına sunduğu ikramların kaynağının yüce Allah olduğu ifade edilmektedir.

5- El-Mecid: Bu sıfat Kur’an’ın onur kaynağı olduğunu, yüce olduğunu ifade eder. Bu sıfat Kur’an’a sahip çıkanı Kur’an’ın onurlu kılacağı da ifade edilir. El-Mecid sıfatı iki ayette açıkça geçmektedir. “Özü itibariyle şerefli olan” ve “okuyup ve anlayıp hayatına geçirene onur ve şeref veren” anlamlarında kullanılmıştır.

6- El-Münir: Bu sıfat aydınlatan manasına gelmektedir. Bunun anlamı aslında gayet açıktır. Kur’an, içindeki mesajlar ile cehaleti ve karanlığı sona erdirir, aydınlık verir. Bu nedenle Kur’an’a aydınlatıcı denilmektedir. Bu sıfat Kur’an’da peygamberimiz Hz.Muhammed’i ve Ay’ı da ifade etmek için kullanılmıştır.

Kur’an’ın bu altı sıfattan başka müteşabih ve mesani olmak üzere iki sıfatı daha vardır. Müteşabih sıfatı ile ayetleri ve konuları birbirine benzeyen anlamı ifade edilmektedir. Mesani sıfatı ile meseleleri eşiyle veya zıddı olan ile birlikte anlatan ya da tekrar eden anlamı ortaya çıkmaktadır.

Etiketler: