Mekke’nin Fethi

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 15:20

Mekke’nin Fethi miladi 630 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz.Muhammed önderliğindeki İslam ordusu Mekke’yi müşriklerin elinden almıştır.

Bilindiği üzere peygamberimiz ilk önce Mekke’de İslamiyeti yaymaya başlamış ancak bir süre sonra Ümeyyeoğulları ve Mahzumoğulları kabilelerinin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu dönemde Müslümanlara işkenceler yapıldı. Bunun üzerine ilk hicret Habeşistan’a yapıldı. Baskılar devam edince 622 yılında Hz.Muhammed ve beraberindeki Müslümanlar Medine’ye hicret ettiler.

Ancak bu hicretten sonra dahi Mekkeli müşrikler baskıya devam ettiler. Medine’ye giden ticaret kervanlarını yağmalamaya başladıklarında artık iki kent arasında savaş kaçınılmazdı. 624’t Bedir, 625’te Uhud ve 626’da Hendek adlı savaşlar yapıldı. Bu savaşların ardından Hudeybiye Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile Mekkeliler artık Müslümanları tanımış oluyordu.

Fetih

Hudeybiye Antlaşması aslında pek çok şeyi çözememişti. Çünkü Mekkeliler lehineydi ve olumsuz tavırları devam ediyordu. Üstelik antlaşmadan sonra Mekkelilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi, Müslüman bir kabile olan Huzaa kabilesine saldırdı. Peygamberimiz bunun üzerine Kureyşlilerden kan bedeli ve Beni Bekir kabilesi ile olan ilişkilerin sonlandırılmasını istedi. Kureyşlilerin bu şartlara uymaması halinde Hudeybiye Anlaşması’nın da bozulacağını ve Mekke’nin Fethi için sefere çıkılacağını bildirdi. Ancak Mekkeliler bu uyarıları dikkate almadı.

Bunun üzerine Hz.Muhammed Müslümanlara şöyle seslendi: “Size karşı konulmadıkça, saldırılmadıkça kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz. Hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.”

Bu Müslümanların savaş kaidesiydi. Miladi 630 yılında 10 bin kişilik İslam ordusu Mekke’ye 4 farklı koldan girdi. 3 koldaki ordu herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Yalnızca Halid bin Velid’in komuta ettiği kol direnişle karşılaştı ancak galip geldi.

Fetih sonrasında peygamberimiz genel af ilan ederek Ebu Sufyan’a dahi hiç kimsenin dokunmayacağını bildirdi. Kabe’deki 360 put parçalandı ve Müslümanlar kabeyi dualarla tavaf ettiler. Böylelikle Mekke Müslümanların ibadet ettiği kutsal bir şehir haline geldi.

Etiketler: