Mübarek Üç Aylar’ın Faileti…

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 02:06

Mübarek Üç Aylar’ın Faileti…

İLK AY : RECEP

Üç ayların ilki olan Recep, “gururlandırılmış, içine ikramlar konulmuş ay” ve “hazırlanmak” mantıklarına gelmektedir.

REGAİB KANDİLİ BU AYDA : Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib kandilidir. Regaib, “pek çok …ihsan” anlamına gelen “Ragibe” sözcüğünün çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip ebedî mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu ad verilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ : Receb ayının 27. gecesi ise Miraç Kandili’dir. Miraç, kelime manası itibariyle “merdiven”, “yükselecek yer”, “azami makam” mantıklarına gelmektedir. Bu gecede Peygamberimiz bir mucize olarak Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ve oradan da göklerin İlahi derinliklerine doğru yükselip ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır.

ŞABAN AYI

Üç ayların ikincisi olan Şaban, kelime manası itibariyle “ayrılan”, “saçılan” mantıklarına gelmektedir.

BERAT KANDİLİ :

Şaban ayı içerisinde Berat kandili vardır. Berat sözcüğü, “borçtan, isnat edilen kabahatten, ruha cefa veren kasvetlerden kurtulmak” mantıklarına gelmektedir. Bu gecede Kur’an-ı Kerim bir tam halinde dünya semasına indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle bu gece saygısına pek çok günah affedildiği için geceye Berat gecesi denilmiştir.

RAMAZAN: VERİM AYI

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı on bir ayın sultanı ve ayların en erdemlisidir. Çünkü bu ayda Kur’an indirilmeye başlanmış ve ay süresince oruç yakalamak farz kılınmıştır.

KADİR GECESİ :

Kur’an’ın indirilmeye başlandığı bu ay içinde Kur’an-ı Kerim’deki ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan “Kadir Gecesi” vardır. Bu gece Allah’ın müminlere bahşettiği çok yüce bir ikramıdır. Ramazan’ın her gecesinin dolu dolu geçirilmesi için bu gecenin zamanı saklanmıştır. Ancak Kadir gecesinin Ramazan’ın son on günü içinde olduğuna dair eforlu işaretler vardır.

Etiketler:, , , , , ,