Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Burada Melekler

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 14:31

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Burada Melekler

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Burada Melekler

peygamberimizin günlük duaları peygamberimizin günlük dua ve zikirleri
peygamber efendimizin günlük duaları

Sevgili melekler, İslam dünyasının hadis rivayet eden önemli isimlerinden rivayetle Peygamber Efendimizin günlük olarak ettiği dualardan bazıları şöyledir…

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Burada Melekler dua-jpg.8076

Bir Meclisten sohbet veya bir toplantıdan Kalkarken Okunacak Dua
Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.
Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.

Tirmizi, deavat: 38
Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:
Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.
Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.
Ebu Nuaym

Aynaya Bakarken Okunacak Dua
Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.
Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.

İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270
Vasıtaya Binerken Okunacak Dua
Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:
Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.

Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir. O’nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz. Zuhruf Suresi 13-14

Gece Uykudan Önce Okunacak Dua
Bismike Allahumme emutu ve ehya.
Senin adını anarak ölür ve dirilirim uyur ve uyanırım Allahım!
Buhari, Deavat: 7

Eve Girerken Okunacak Dua
Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haranca va alallahi rabbina tevekkelna.
Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah’ın adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.
Ebu Davud
Evden Çıkarken Okunacak Dua:
Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.
Allah’ın adını anarak evimden çıkıyorum ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımıyladır.
Tirmizi, deavat: 34

 
Etiketler: