RAMAZAN VE ORUCUN KAZANDIRDIKLARI

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 16:57

RAMAZAN VE ORUCUN KAZANDIRDIKLARI

Ramazan ve orucun insana ve topluma kazandırdıkları nelerdir?

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem zulmünden kurtuluş olan Ramazan ayı, ilâhi hasılatların yanında kutlu bir aydır. Bu kutlu ay bize neler kazandırdı? Bunu maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

1. Öncelikle zamanlarımızı tanzim etti. Ramazan’dan evvel sahurun, iftarın süresinden habersiz, istediğimiz zaman yiyip içerken bu muhakkak bir programa bağlandı. Yemeklerimiz artık saatinde yenmeye başladı. Buna en çok neşelenen de hanımlarımız ve annelerimiz oldu. Zira öteki zamanlarda ayrı ayrı yenen yemekler, Ramazan ayında ailelerin beraber oldukları yegâne mekân haline geldi.

2. Oruç bize istemimizin ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Sofra kurulmuş, üzerinde çeşit çeşit besinler hazır olduğu, bizi onları yemek için yasaklayacak hiçbir insan olmadığı halde, Allah’a olan hürmetimizden, ezan okunmadan elimizi sofraya götüremedik.

3. İmanlarımızda bir kumpas hâkim oldu. Günde beş müddet namazımızı cemaatle kılmaya devam ettik. Cemaat şuuruna vardık. Aynı safta, aynı kıbleye yönelerek, bizleri yaratan ilâhî eforun sahibi Allah’ın huzurunda bir fâni kul olduğumuzu tekerrür tekerrür yaşadık.

4. Oruç yakalayanlar için bir cennetin hazırlandığını ve bu cennete Reyyân isminin verildiğini bildik. Kıyamet gününde yalnızca o kapıdan oruç yakalayanların gireceğini[1] dinleyince, oruç imanının sevabının Allah tarafından verileceği[2] müjdesini daha iyi kavramış olduk.

5. Çoluk çocuğumuzla beraber aynı sofrada yemek yedik. Hele çocuklarımızın balkondan, pencereden, kapıdan, çatıdan minarelerin ışıklarının yanıp, ezan okunduğunun neşeli haberini sofrada bekleyenlere iletmesinin verdiği sıcak havayı teneffüs ettik.

6. Teravih namazına giderek, huşû içerisinde yirmi rekât namaz kılmanın sevabına inanarak ve ödülünü sadece Allah’tan umarak kılanların geçmiş günahlarının bağışlanacağı[3] müjdesini almış olduk.

7. “Ramazan münasebetiyle kapalıyız” diye birahanesinin, alkollü restoranının sırçasına ilân yapıştıranları, Ramazan’a hürmet gösterenleri gördük. Fakat bu yerlerin bayramda açılacağını düşününce, birahanelerin yalnızca Ramazan’da değil de her zaman kapalı olmasının ne kadar huzur verici olduğunu düşündük. Ancak, İslam’ın, manevi yaşamın doya doya yaşandığı bu mevsimde oruçtan, namazdan habersiz jenerasyonları gördükçe, Müslümanların gözünün içine baka baka oruç yiyenleri gördükçe gelecek jenerasyonlar için de bir hayli üzüldük.

8. Zekât ve fitrelerimizi lüzum sahibi kardeşlerimize vererek, onların konutlarının da şenlenmesine vesile olmanın keyfini yaşadık. Muhtaç muhtacı koruyarak, onları da iftar sofralarımıza davet ettik. İftar ettirdiğimiz şahıs veya şahısların alacağı sevap kadar sevap alacağımızı da öğrendik. Üstelik bu nedenle oruçlunun sevabından hiçbir azalma olmayacağını da anladık.[4]

9. Ramazan ayında kabahat operasyona oranlarının düştüğü, münazara, adam öldürme ve hırsızlık gibi kabahatlerin rakamında mucizevi miktarda düşüşler olduğunu gerek haberlerden, gerekse televizyonlardan bilince, her ayımızın Ramazan olması için dua ettik.

10. Kur’an ayı olan Ramazan ayında[5] Kur’an’ı daha iyi kavramaya, anlamaya ve yaşamımıza uygulamaya çalıştık. Mukabele dinledik. Bazı Müslüman kardeşlerimiz mukabele okumanın yanında okuduğu Kur’an’ı kavramaya çalıştı. Kur’an’ın çevirisini de hatmetmeye çalıştı. Biz de onları misal aldık. Tam bunları duyduk bu yıl yapamazsak gelecek yıl yapmaya söz verdik.

11. Ramazan ayı dışında, öfkelendiğimiz zaman bazen makûs laflar söylediğimiz olmuştur. Hâlbuki Ramazan ayında soğukkanlı olmamız öneri ediliyor. Orucu yalnızca mideye değil, gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza ve dilimize de yakalatmamız gerekiyor. Bu surattan oruç, insanı makûs laf söylemekten alıkoyar. Birisi yakışıksız bir lâf edecek veya münazara edecek olursa “Ben oruçluyum” denmesi gerektiğini[6] bu ayda öğrendik.

12. Bazen düşüncelilikle oruçlu olduğumuzu unuttuk. Ama orucumuz bozuldu mu, bozulmadı mı diye bir kaygıya kapılmadık ve orucumuzu tamamladık. Çünkü Allah’ın bizi yedirip içirdiğine[7] inandık.

13. İftar zamanını beklerken ne kadar neşeli oluyoruz değil mi? Bir an evvel ezan okunsa da dilimiz, damağımız suya hasret dudaklarımız suya kavuşsa diye… Usumuza hemen Peygamber Efendimiz’in bir hadisi geliyor: “… Oruçlu için iki keyif vardır: Biri iftar ettiğinde, değişiği de Allah’a kavuştuğu müddettir.”[8] Cenab-ı Allah bize iftar süresinde dinlediğimiz keyfi, O’na kavuştuğumuz zaman da yaşatır allahın izniyle…

14. Oruçlu iken bir şey yiyip içmediğimiz için ağzımızda acayip bir koku oluşuyor. Ağzımız kokuyor. Fakat bu ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.[9] Bu vaziyet Allah’ın oruçluya verdiği bedeli göstermekte, ağzının kokusunu misk kokusundan daha güzel kabul etmektedir.

15. Ramazan ayının bize kazandırdığı bir husus da, öteki aylarda şikâyetçi olduğumuz iblislerin bağlanması, bize vesvese verememesi, makûsluk telkin edememesidir. Bunun yanında Ramazan ayında cennetin kapıları arkasına kadar açılmakta ve cehennem kapıları da kapanmaktadır.[10]

16. Resulullah’ın önerisine uyarak sahur yemeğinin faydasından[11] istifade etmek için kimimiz sahura kadar uyumadı, kimimiz azıcık yattı sonra kalktı ve sahur yemeğini yedi. Ehli Kitab’a muhalefet ederek, onların oruçları ile bizim orucumuz arasındaki farkın sahur yemeği olduğunu hatırladık.[12]

17. Sahurda ve iftarda gerine gerine yiyip de: “Ya! İşte bunu bulamayanlar da var. Şükürler olsun. Allah bulamayanlara da versin…” cinsinde bir şükürde bulunmadık. Zira hakiki şükrün; muhtaca, öksüze, kimsesize yediğinden yedirmekle, giydiğinden giydirmekle olduğunu anladık.

18. Kutlu Ramazan ayında oruç, iftar, teravih, vaaz, mukabele, sadaka-i fıtır, itikâf nasıl kutluysa, bunların insanı nasıl kutlu yapılabileceğini düşündük. Başka Bir Deyişle kutlu Ramazan’da, kutlu bir insan olmak için bu ayı çok iyi değerlendirmeye çalıştık. Bir aylık değil, can verinceye kadar kutlu olmaya çalışmak gerektiğini anladık.

19. Konutumuzda ailemizle beraber, iftar saatini bekledik. Bu arada dini yayın yapan televizyon programlarını izledik. Kıymetli öğretmenlerimizin okuduğu Kur’an-ı Kerim, ilahileri ve kasideleri dinledik. İlim adamlarının sohbetlerini dinledik. Okunan ezan ile iftar duası ile oruçlarımızı açtık.

20. Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrikleştik, birbirimize dua ve mağfiret diledik. Telefon ve tebrik kutlamalarıyla cemiyetsel dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberlik duygularını en doruk noktaya taşıdık elhamdülillah…

Netice olarak Ramazan ayı bize burada sayılmayacak kadar hasılatlar sağlamaktadır. Biz burada bir kısmına değinmeye çalıştık. Gözden kaçan bazı maddeler de buraya ilave edilebilir.

Ehemmiyetli olan Ramazan ayında kazandığımız hoş özellikleri, Ramazan’dan sonra da devam ettirmektedir.

Unutmamalıyız ki, her günümüzü Cuma, her gecemizi Kadir, her ayımızı Ramazan yapmak bizim elimizdedir. Yeter ki biz, bu kutlu gün, gece ve ayları değerlendirmesini öğrenelim.

Ne mutlu, Ramazan ayına erişip, onun değerini öğrenip, hakkıyla değerlendiren ve ödül olarak da bayrama erişenlere… Ne mutlu…

Dipnotlar:

1 Buhari, Savm 4, Bed’ül-Ulus 9; Müslim, Sıyâm 166 1152.  2 Buhari, Savm 9; Müslim, Sıyâm 164 1151. 3 Buhari, Salâtü’t-Terâvih 1; Müslim, Salâtü’l-Konuğun ve Kasriha, 173 759. 4 Tirmizi, Savm 82 807; İbn Mâce, Sıyâm 45 1746. 5 Bakara 2/185. 6 Buhari, Savm 2, 9; Müslim, Sıyâm 164 1151. 7 Buhari, Savm 26, Eymân 15: Müslim, Sıyâm 171 1155. 8 Buhari, Savm 2, 9; Müslim, Sıyâm 164 1151. 9 Buhari, Savm 2, 9; Müslim, Sıyâm 164 1151. 10 Buhari, Savm 5, Bed’ül-Ulus 11: Müslim, Sıyâm 2 1079; Nesâî, Sıyâm 5 2102. 11 Buhari, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45 1095; Nesâî, Savm 18. 12 Tirmizi, Savm 17 708

Kaynak: Vehbi Akşit, Altınoluk Mecmuası, Sayı: 365

RAMAZAN GECELERİNDE NELER YAPILIR?

RAMAZAN’DA NELER YAPILIR?

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

RAMAZAN VE ORUCUN ERDEMİ

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

ORUÇ TUTMANIN 17 FAYDASIORUÇ TUTMANIN 17 FAYDASIRAMAZAN’DA EN ÇOK DİKKAT EDİLECEK HUSUSRAMAZAN’DA EN ÇOK DİKKAT EDİLECEK HUSUS‘RAMAZAN OKULU’NDA NELER ÖĞRENDİK?‘RAMAZAN MEKTEBİ’NDA NELER ÖĞRENDİK?RAMAZAN AYININ KAZANDIRDIKLARIRAMAZAN AYININ KAZANDIRDIKLARIRAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİRAMAZAN VE ORUCUN ERDEMİORUCUN DEĞİŞTİRDİĞİ İNSANORUCUN DEĞİŞTİRDİĞİ İNSANBÜTÜN UZUVLARIN İŞTİRAK ETTİĞİ İBADETTAM UZUVLARIN İŞTİRAK ETTİĞİ İMAN

Etiketler:, , , , , , , , , , , ,