RAMAZAN’DA EN ÇOK DİKKAT EDİLECEK HUSUS

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 19:01

RAMAZAN’DA EN ÇOK DİKKAT EDİLECEK HUSUS

Ramazân-ı Şerîf’in lâyıkıyla ihyâsı yolunda en çok dikkat edilecek husus, kuşkusuz ki oruç ibâdetidir. Oruç, bize dünyânın fânî nîmetleri elinden alınacak bir âhiret yolcusu olduğumuzu andırdırır. Kur’ân’ın rûhâniyeti altında, bâzı fânî nîmetlerden mahrûmiyetle reelleşen bu nefis ahlakı, sonsuz cennet nîmetlerinin bir müjdecisi mâhiyetindedir.

Ebû Ümâme -radıyallâhu anh- birgün:

“–Yâ Rasûlallâh, bana öyle bir amel öneri et ki, Allah Teâlâ beni onunla mükâfâtlandırsın.” deyince, Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- cevâben:

“–Sana, oruca sarılmanı öneri ederim. Zîrâ o, misli olmayan bir ibâdettir.” emrettiler. Nesâî, Sıyâm, 43

Sahurların yüksek fazîlet ve değerine de şöyle işâret ettiler: “Bir yudum su ile dahî olsa sahur yapınız.” Abdurrazzâk, Musannef, IV, 227/7599

“Sahur yemeği yiyin, zîrâ sahurda verim vardır.” Buhârî, Savm, 20

Ramazan orucu, helâllerin dahi bir riyâzat içinde kullanılmasının tâlimidir. Bu hâl, bize haram ve kuşkululardan ne kadar büyük bir titizlikle kaçınmamız gerektiğini telkin etmektedir.

HARAM VE KUŞKULULARDAN KAÇMADIKÇA

Abdullah bin Ömer -radıyallâhu anh- şöyle emreder:

“Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç yakalamaktan da eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve kuşkululardan kaçmadıkça, Allah o ibâdetleri kabûl etmez.”

Orucun, haram ve kuşkululardan kaçındırma husûsundaki bu terbiyevî istikametine dâir, Hazret-i Mevlânâ ne hoş emreder:

“Oruç der ki: «–Allâh’ım! Bu birey helâl lokmayı dahi Sen’in emrine uyarak yemedi. Susuzken su içmedi. Bu birey nasıl olur da harâma el uzatır?!»”

İşte oruç, içimizdeki nefis canavarını zabt u rabt altına alan ve böylece insanın derûnunda fıtraten meknuz olan acıma ve şefkat duygularının inkişafına taban hazırlayan rûhî bir disiplindir.

EN HOŞ TERBİYE OKULU

Hakîkaten oruç; nîmetlerin kadrini bildiren, hamd ve şükre sevk eden, fakirlerin hâlinden kavramayı öğreten, yoksulların “acıyın bize” feryatlarına karşı gönüllerde acıma akisleri uyandıran, şefkat ve acımayı tam fânî sevdâların üzerine yükselten ve kimsesiz bîçârelere dayanak hissini canlandıran, ulvî bir kulluk şuurudur. Yeniden oruç, gönüllerdeki ihtiras ve tamâ kasırgalarını dindiren ve sabır meziyetini tâlim eden ne hoş bir terbiye okuludur.

Nefisleri terbiye eden bu okulun en önemli istikameti de kuşkusuz ki insana yaşattığı birtakım sınavlardır. İnsan bu sınavlara, doğru karşılık verebildiği miktarda ve önüne çıkan manileri sabırla aşabildiği nisbette orucun hakîkatine yanaşmış olur.

Nitekim oruçluyken sabırla aşılması gereken bu sınavlardan biri, hadîs-i şerîfte şöyle ifade emredilir:

“Hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin laf söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine küfreder veya çatarsa «ben oruçluyum» desin.” Buhârî, Savm, 9

ORUÇLU İKEN İNSANLARLA ÇEKİŞİP, MÜNAZARAYA GİRMEYİN

Esâsen insanlarla çekişip münâkaşaya girmek, hiçbir zaman tasvib edilecek bir davranış değildir. Kaldı ki oruçlu bir insanın böyle bir çirkinliğe bulaşması, yakaladığı orucun rûhâniyetini yaralar, onun feyzini zâyi eder. Bu hususta her zaman takınmamız gereken davranışı, yüce Rabbimiz şöyle beyân etmektedir:

“Rahmân’ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzû ile yürürler ve kendini öğrenmez kimseler onlara söz attığında incitmeksizin «Selâm!» derler geçerler.” el-Furkân, 63

Bunun içindir ki oruç ibâdeti, rûhî bir derinlikle, mâlâyânîden el sürükleyerek, nezâket, zarâfet ve hassâsiyetle îfâ edilmelidir. Sadece mîdeyi aç vazgeçmekle kâmil bir oruç yakalanmış olmaz. Makbul bir oruç, vücuttaki tam uzuvların haram ve kuşkululardan muhâfaza edilmesi doğrultusunda nefsin dizginlenmesini gerektirir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gönül Bahçesinden Öyle Bir Rahmet Ki, Erkam Yayınları

RAMAZAN’DA BAĞLANTI NASIL OLMALI?

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

RAMAZAN VE ORUCUN ERDEMİ

ALAKANIZI ÇEKEBİLİR

ORUÇ TUTMANIN 17 FAYDASIORUÇ TUTMANIN 17 FAYDASIRAMAZAN’DA KAÇIRILMAYACAK MÜKAFATRAMAZAN’DA KAÇIRILMAYACAK MÜKAFATORUÇ TUTARKEN AÇ KALDILARORUÇ MEBLAĞKEN AÇ KALDILARFARZ ORUÇ NEDİR?FARZ ORUÇ NEDİR?ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLERORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLERHZ. MEVLANA’YA GÖRE ORUCUN FAYDALARIHZ. MEVLANA’YA GÖRE ORUCUN FAYDALARIORUÇLUYKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?ORUÇLUYKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,